Uporedni klavir – žiri

UPOREDNI KLAVIR:
1. Marina Kostić (MŠ „V. Lisinski“)
2. Tamara Kuzmanović (MŠ „V. Lisinski“)
3. Maja Rudić ( MŠ „Binički“)
4. Sekretar: Aleksandra Ravnjak (MŠ „V. Lisinski“)

Biografije:


Kostić Marina je rođena 1965. godine u Leskovcu. Nižu muzičku školu „S.Binički“, učila je u klasi Ilinke Andrejević, a SMŠ „Dr. V. Vučković“ u klasi prof. Jelice Vladiković. Na FMU je diplomirala 1989. u klasi prof. Dubravke Jovičić.

Tokom studija,baveći se intenzivno kamernom muzikom,kao član trija „2+1“ sa Vinkom Kostić i Danijelom Jović,osvaja Prvu republičku i Prvu saveznu nagradu na takmičenju kamernih ansambala Dubrovnik 1987. klasa prof. Nada Kecman. Kao apsolvent započinje pedagoški rad u školi „V. Lisinski“ (1988.) a tokom 1991-92. boravi na stručnom usavršavanju u Minhenu i Kelnu.

Bila je učesnik klavirskih kurseva LARM 1997-98. prof. Arba Valdme, prof. Nade Kecman, M. Suzuki, kao i čelistkinje M. Kligel.

Brojni nastupi na koncertima u Srbiji i Nemačkoj, solo klavir, kao i u kamernim ansamblima.

Pedagoški rad ostvaruje, već dugi niz godina u MŠ „V.Lisinski“, gde sa svojim učenicima,osvaja mnogobrojne visoke nagrade.


Tamara Kuzmanović je rođena 1967. u Slavonskoj Požegi. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla je u Beogradu u MŠ „Vatroslav Lisinski“ a potom u SMŠ „Josip Slavenski“. Studije klavira završila je na FMU u Beogradu. Od 1991. godine počinje svoju pedagošku praksu u školi „Davorin Jenko“, a od 1996. je profesor u školi „Vatroslav Lisinski“ u osnovnoj i srednjoj školi. Njeni učenici su učesnici mnogih takmičenja u zemlji i inostranstvu.


Maja Rudić rođena je u  Beogradu, gde je započela muzičko obrazovanje (MŠ „Lisinski“ prof. M.Ercegovac) i nastavila preko srednje škole „Vučković“ (prof. Jelica Vladiković) i FMU u Beogradu (prof. M. Šuica Babić). Preko 20 god. se aktivno bavi pedagogijom u MŠ „S. Binički“, a njeni učenici osvajaju nagrade (republičko tak., Epta, Kragujevac, Davorin Jenko, Takm. Mihajlo Vukdragović u Šapcu, Slavenski…) na takmičenjima u disciplini klavira i klavirskog dua.