Klavir (TO) – propozicije

KLAVIR TEORETSKI ODSEK „A“ PROGRAM KLAVIR TEORETSKI ODSEK „B PROGRAM
Za sve razrede: najmanje dve kompozicije različitih karaktera i epoha Za sve razrede: najmanje dve kompozicije različitih karaktera i epoha
I razred SMŠ: trajanje programa do 8 minuta I razred SMŠ: trajanje programa do 5 minuta
II razred SMŠ: trajanje programa do 8 min. II razred SMŠ: trajanje programa do 7 min.
III razred SMŠ: trajanje programa do 10 minuta III razred SMŠ: trajanje programa do 10 minuta
IV razred SMŠ: trajanje programa do 10 minuta IV razred SMŠ: trajanje programa do 10 minuta