Kamerna muzika – propozicije

Pravo učešća na takmičenju imaju učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola

KAMERNA MUZIKA
Za sve kategorije: slobodan program, dve ili više kompozicija po slobodnom izboru. Kategorija se određuje prema najstarijem članu ansambla.

 

Prva kategorija – trajanje programa do 6 minuta:

·         učenici prvog, drugog i trećeg razreda šestogodišnje škole;

·         učenici prvog i drugog razreda četvorogodišnje škole;

·         učenici prvog razreda dvogodišnje škole.

 

Druga kategorija – trajanje programa do 12 minuta

·         učenici četvrtog, petog i šestog razreda šestogodišnje škole;

·         učenici trećeg i četvrtog razreda četvorogodišnje škole;

·         učenici drugog razreda dvogodišnje škole

 

Treća kategorija – trajanje programa do 18 minuta:

·         učenici prvog i drugog razreda srednje muzičke škole

 

Četvrta kategorija– trajanje programa do 22 minuta:

·         učenici trećeg i četvrtog razreda srednje muzičke škole