Gudači – propozicije

Pravo učešća na takmičenju imaju učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola

Za sve razrede: slobodan program, dve ili više kompozicija po slobodnom izboru

VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO
I razred OMŠ: trajanje programa do 3 minuta
II razred OMŠ: trajanje programa do 5 min.
III razred OMŠ: trajanje programa do 7 minuta
IV razred OMŠ: trajanje programa do 9 minuta
V razred OMŠ: trajanje programa do 11 minuta
VI razred OMŠ: trajanje programa do 13 minuta
I razred SMŠ: trajanje programa do 15 minuta
II razred SMŠ: trajanje programa do 18 minuta
III I IV razred SMŠ: trajanje programa do 22 minuta

Program se izvodi napamet u celosti.

 

KONTRABAS
Svi učenici OMŠ: dve kompozicije po slobodnom izboru.
I razred OMŠ: trajanje programa do 3 minuta
II razred OMŠ: trajanje programa do 5 minuta
III razred OMŠ: trajanje programa do 7 minuta
IV razred OMŠ: trajanje programa do 9 minuta
I razred SMŠ: dve ili više kompozicija po slobodnom izboru, trajanje programa do 12 minuta
II razred SMŠ: dve ili više kompozicija po slobodnom izboru, trajanje programa do 15 miunta
III razred SMŠ: 1. I ili II i III stav koncerta, 2. kompozicija po slobodnom izboru, trajanje programa do 18 minuta
IV razred SMŠ: 1. I ili II i III stav koncerta, 2. kompozicija po slobodnom izboru ili dva stava iz svite Bahaili Fribe, trajanje programa do 22 minuta.

Program se izvodi napamet u celosti.