Duvači – žiri

DUVAČI:
1. Vera Ristić (MŠ „Stanković“)
2. Miloš Vasiljević (FMU)
3. Vedran Nenadović (FMU)
4. Ljubiša Jovanović (MŠ „V. Lisinski“ – profesor klarineta)
5. Sekretar: Stanislava Vasiljević (MŠ „V. Lisinski“ – profesor flaute)

Biografije:

Vera Ristić rođena je 4.9.1981. godine u Beogradu. Trombon je počela da svira sa 15 godina u klasi Mr. Gorana Odovića u MŠ „Stankovic”, koju je i završila. Studije trombona završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
U toku njenog školovanja istakla se mnogobrojnim nastupima, posebno 1999. godine na Republičkom takmičenju – Specijalna nagrada, 2000 – laureat Smotre talenata u Sremskim Karlovcima.
Kao đak i student svirala je u Omladinskoj filharmoniji, a solistički kao, kao đak i student, nastupala je u Kolarčevoj  zadužbini, Galeriji Progres, atrijumu Narodnog muzeja itd.
Bila je angažovana kao honorarni saradnik Pozorišta na Terazijama (tri sezone), a 2008. počinje da radi kao profesor trombona u MŠ „Stanković” u Beogradu, a već duži niz godina honorarno je angažovana u MŠ „Josif Marinković” u Beogradu. Svoju delatnost širi i na rad sa kamrenim ansamblima.
Učestvuje u prezentaciji trombona kao solističkog instrumenta u Srbiji, kroz svoj pedagoški rad i solističke nastupe svojih učenika.
Kao pedagog na polju trombona i kamerne muzike Vera Ristic se u toku svog pedagoškog rada istakla izuzetnim rezultatima i to sa 90 nagrada i to 70 prvih nagrada i laureata na prestižnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu.
U toku svog perioda edukacije i pedagoškog rada usavršavala se na majstorskim kursevima trombona najistaknutjih profesora u Evropi i svetu: Branimir Slokar, Sven Erikson, Dušan Kranjc, Mario Šincek…
U decebru 2015. godine uspešno je održala predavanje na temu „Plan usviravanja” na Zagrebackoj Muzičkoj Akademiji u okviru Međunarodnog seminara trombonista – TROMBONTUBIJADA.
Učestvovala u radu žirija za kamernu muziku.
U njenom predanom radu ističe se i dolazak prof. Branimira Slokara, koji je uspešno organizovala, a to je bio prvi put da profesor Slokar kao predavač dolazi u Srbiju.


Miloš Vasiljević je rođen 1955. u Somboru. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, instrument oboa, diplomirao je 1978. i kao prvi magistrirao 1981., u klasi profesora Ljubiše Petruševskog. Na Takmičenju mladih muzičkih umetnika u Zagrebu 1975. i 1980. osvojio je treće nagrade. Od 1977. postaje član Beogradske filharmonije i do 2011. bio je solo oboista. Kao solista nastupao je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Leskovcu, Kragujevcu, Kraljevu i Zaječaru, a u inostranstvu u Budimpešti, Kečkemetu i Baji (Mađarska), Gracu (Austrija), Rovinju i Zagrebu (Hrvatska) i Mančesteru i Morkombu (V. Britanija). Sa Beogradskom filharmonijom nastupao je u 22 države u Evrope i u Kini. Nastupao je na Praškom proleću, Dubrovačkim letnjim igrama, Atinskom festivalu, Brukner festivalu u Lincu, Ljubljanskom letnjem festivalu, BEMUS-u, NOMUS-u, NIMUS-u, Somborskim muzičkim večerima. Redovan je član UMUS-a od 1975. godine. Od 2008. predaje metodiku nastave duvačkih instrumenata i orkestarske deonice za drvene duvačke instrumente na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u zvanju vanrednog profesora. Bio je prvi oboista Simfonijskog orkestra RTS-a, Orkestra umetničkog ansambla vojske „Stanislav Binički”, kamernih orkestara „Dušan Skovran” i „Sveti Đorđe”, Vojvođanske filharmonije, Subotičke filharmonije, Simfonijskog orkestra u Podgorici i stalni saradnik orkestra Narodnog pozorišta u Beogradu. Sa Beogradskom filharmonijom premijerno je u Beogradu izveo koncerte za obou V. A. Mocarta, J. Hajdna i R. Štrausa. Učestvovao je u radu Muzičke tribine kompozitora i Festivala muzike u Srbiji. Premijerno je izveo Sonatu za obou i klavir Ivana Kovača, koju je na ploči izdalo Udruženje kompozitora Vojvodine. Sa Beogradskom filharmonijom izveo je Koncert za obou i orkestar Vlastimira Trajkovića.  Snimao je za RTS, RTV Novi Sad, RTV Zagreb, RTV Podgorica, Radio Grac (Austrija).


Vedran Nenadović, profesor trube

OBRAZOVANJE:

 • godine diplomirao na FMU, u klasi profesora Dmitra Angelova

RADNO ISKUSTVO

 • god. zaposlen u OMŠ „Petar Konjović”
 • od 1985. do danas stalno zaposlen u SMŠ „Kosta Manojlović”
 • četiri godine radio kao honorarni profesor u SMŠ „Petar Krančević”, godinu dana u OMŠ „Stevan Hristić” u Mladenovcu i već šestu godinu u SMŠ „Živorad Grbić” u Valjevu.

DOPRINOS U OBLASTI UČENJA TRUBE

 • 30 godina rada u obrazovno-vaspitnom radu na trubi
 • Unapređenje pedagoškog rada u manjim sredinama: Sremska Mitrovica, Mladenovac i Valjevo/
 • U prvih 15 godina pedagogije, stalni sudionik većih projekata i koncerata mešovitog orkestra učenika i profesora Škole – Hendl: Aleluja; Bah: Oratorijum; Simfonijska poema: Peća i vuk itd.

PROFESIONALNA ANGAŽOVANOST U OBLASTI MUZIČKE PEDAGOGIJE

 • godine – član žirija na Republičkom takmičenju u Beogradu
 • godine – član festivalskog žirija u Zemunu
 • godine – član žirija Republičkog takmičenja za limene duvače
 • godine – član žirija Republičkog takmičenja za limene duvače
 • Od 1996. do 2010. godine – stalni član žirija Međunarodnih susreta limenih duvača u Novom Sadu
 • godine – član žirija otvorenog takmičenja Davorin Jenko
 • godine – član žirija otvorenog takmičenja Davorin Jenko
 • član Republičkog žirija Državnog takmičenja u Makedoniji

INTERNACIONALNO RADNO ISKUSTVO

 • godine – kao jedini predstavnik Srbije bio je član žirija Međunarodnog takmičenja za mlade trubače u Ohridu, Republika Makedonija
 • godine – predstavnik Srbije u žiriju Međunarodnog takmičenja za mlade trubače održanog u Kavadarcima, Republika Makedonija

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA

 • Član društva Muzičkih i baletskih pedagoga
 • Od 2003. godine – predsednik sekcije Limenih duvača Beograda i Srbije
 • Od 2006. godine – predsednik sekcije trubača Beograda i Srbije

PROFESIONALNA PRIZNANJA

 • godine – specijano priznanje za doprinos i unapređenje u umetnosti sviranja limenih duvačkih instrumenata, Novi Sad
 • Priznanje Ministarstva kulture AP Vojvodine za rad i postignute rezultate u oblasti muzike – trube
 • Petnaest puta godišnja nagrada Škole za izuzetne rezultate postignute u nastavi i na takmičenju
 • godine – diploma za jednogodišnje rezultate Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije

ZNAČAJNIJE NAGRADE UČENIKA

 • Oko 25 prvih Republičkih nagrada, od toga 5 laureata u raznim kategorijama, 3 druge Savezne nagrade u Herceg Novom i Kotoru, 5 prvih nagrada na Festivalima muzičkih škola Srbije, 15 specijalnih prvih nagrada na Međunarodnim susretima limenih duvača u Novom Sadu i još nebrojeno mnogo prvih, drugih i trećih nagrada na otvorenom takmičenju „Davorin Jenko” i na „Majskim susretima” u Lazarevcu.
 • U 2006/07. njegovi đaci osvojili su sledeće nagrade na takmičenju „Davorin Jenko”: jednog laureata, tri prve nagrade.
 • Na Republičkom takmičenju iste godine: dve prve i dve druge nagrade
 • 2008/09. godina, takmičenje „Davorin Jenko”: tri prve, jedna druga nagrada
 • Memorijal „Dušan Protić” iste godine: dve prve i jedna druga nagrada
 • Republičko takmičenje 2014. godine: dve druge i tri treće nagrade
 • Takmičenje „Ohridski biseri”: Pavle Mihajlović – treća nagrada
 • Takmičenje „Davorin Jenko” 2014. godine: dve treće nagrade
 • Takmičenje „Mali virtuoz” 2014. godine: jedna prva i jedna druga nagrada
 • Republičko takmičenje 2014. godine: jedna druga nagrada
 • Takmičenje „Živorad Grbić”, Valjevo: jedna druga i jedna treća nagrada
 • Takmičenje „Mali virtuoz” 2014. godine i „Manojlović”: jedna prva dve druge nagrade

MEĐUNARODNE NAGRADE

 • III nagrada na petom Internacionalnom takmičenju u Tortoni u Italiji 1995. godine i III Nagrada 1998. godine na dvoetapnom evropskom takmičenju u Mulenu u Francuskoj, u vrlo jakoj konkurenciji od 50 trubača.
 • Jedna specijalna i jedna prva nagrada na takmičenju za mlade trubače u Makedoniji, održanom u Kavadarcima 2001. godine
 • Jedna prva i jedna druga nagrada na istom takmičenju održanom godinu ranije u Skoplju
 • 2008/09. godine takmičenje u Novom Sadu: tri prve i jedna druga nagrada
 • Međunarodno takmičenje „Petar Konjović”: druga nagrada
 • Međunarodno takmičenje „Ohridski biseri” druga i treća nagrada 2010. godine

MEGA KONCERTI U ORGANIZACIJI ZAJEDNICE MUZIČKIH ŠKOLA SRBIJE

 • KARMINA BURANA – prva truba i solista, Aleksandar Arsić, klasa prof. Vedrana Nenadovića
 • GODINA MOCARTA – REKVIJEM – prva truba, Boris Drezgić, klasa prof. Vedrana Nenadovića

 

Ljubiša M. Jovanović je muzičar, muzički pedagog i osnivač mnogobrojnih orkestara, festivala i muzičkih udruženja. Rođen je 1965. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu završio je u klasi profesora Milenka Stefanovića, a Fakultet mušičke umetnosti u klasi profesora Ante Grgina. Još kao učenik srednje škole bio je jedan od osnivača ansambla za staru muziku „Skomrasi” i dobitnik nagrada na republičkim, saveznim i festivalskim takmičenjima. Od 1990. do 2002. godine član je ansambla za staru muziku „Muzika Antika” i „Ars Nova”. Sa tim ansamblima je održao preko 150 koncerta i snimio 3 cd-a. Održao je preko pedeset humanitarnih koncerata. Sa ansamblom „Muzika Antika” je učestvovao na Festivalu stare muzike u Zadru i održao koncert sa gudačkim ansamblom „Dušan Skovran” u Sinagogi u Novom Sadu.

Pedagoški rezultati

Pedagoški rad započinje u MŠ „Petar Konjović” 1988. godine, zatim nastavlja u MŠ „Davorin Jenko” i „Vojislav Vučković”, a od 2006. godine pa do danas radi u MŠ „Vatroslav Lisinski” u Beogradu.

Nagrade učenika na domaćim takmičenjima:

 • na Republičkom takmičenju: 12 specijalnih, 43 prve, 14 drugih, 4 treće i 2 pohvale
 • na Saveznim takmičenjima: 1 prvu, 2 druge i 1 treću nagradu
 • na Festivalu muzičkih škola Srbije: 4 specijalne, 8 prvih i 1 drugu nagradu
 • na otvorenom takmičenju MŠ „Vatroslav Lisinski” – „Memorijal Dušan Protić”: 10 specijalnih, 10 prvih, 1 druga nagrada
 • na takmičenju MŠ „Davorin Jenko”: 27 specijalnih, 11 prvih i 1 druga nagrada
 • na takmičenjima u Požarevcu, Ubu, Lazarevcu i Pančevu: 10 specijalnih, 11 prvih i 2 druge nagrade

Nagrade učenika na međunarodnim takmičenjima:

 • Takmičenje u Ankoni (Italija): jedna druga nagrada
 • Takmičenje Vrbanji (Italija): tri specijalne nagrade
 • Takmičenje u Solunu (Grčka): dve prve nagrade
 • Takmičenje „Ohridski Biseri” (Makedonija): tri prve nagrade
 • Takmičenje u Ćustendilu (Bugarska): specijalna nagrada
 • Takmičenje u Alteni (Bugarska): jedna specijalna i jedna prva nagrada
 • Takmičenje „Petar Konjović”: pet prvih nagrada
 • Takmičenje u Krškom (Slovenija): peto mesto.

Ostale nagrade i priznanja:

 • petnaest učenika iz njegove klase nastupalo je sa simfonijskim orkestrom
 • tri učenika su dobila nagradu „Beogradski anđeo”
 • dvoje je nagrađeno Svetosavskom nagradom.
 • dva učenika su nosioci Grand Prija za 2010. i 2013. godinu.
 • njegovi učenici nastupali su u koncertnim salama u Beogradu (Galerija SANU, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Ruski dom, Atrijum Narodnog muzeja, Narodno pozorište, Dom Sindikata, Sava Centar, galerija Progres), u kulturnim centrima Kovina, Smedereva, Niša, Leskovca, Kraljeva, Vršca…

Do danas, 18 njegovih učenika završilo je studije ili još uvek studiraju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu I fakultetima u Nišu, Torontu, Vankuveru, Mičigenu, Stavangeru, Rimu, Veneciji, Ljubljani i Temišvaru. Sa učenicima je održao više od 50 humanitarnih koncerata, snimao muziku i spot za Radio televiziju Beograd, TV „Galiksija”, TV „Banat”, TV „Sunce”, TV „Šumadija”, TV Novi Sad.

Društveni i umetnički rad

 • Osnivač je kvarteta klarineta „Nevski” koji je osvojio više specijalnih i prvih nagrada na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Kvartet je 2005. godine, na osnovu odluke Ministarstva kulture Republike Srbije, predstavljao Srbiju na međunarodnoj manifestaciji „Srbija 05” u Moskvi. Kvartet je održao preko pedeset humanitarnih koncerata u Srbiji i nastupao u okviru nacionalne koncertne sezone u Srbiji 2008. i 2009. godine, u okviru manifestacije „Klarinet Fest” u Kotoru 2009, 2010. I 2011. godine. Kvartet Nevski je bio finalista emisije „Ja imam talenat” godine i održao je veliki solistički koncert u sali Beogradske filharmonije u decembru 2011.
 • Osnivač je jedinstvenog orkestra klarineta u Srbiji pri AKUD „Ivo Lola Ribar”. Orkestar je nastupao u Sava Centru, u Kragujevcu na otvaranju OKTOHA, kao i na „Klarinet festu” u Kotoru.
 • Osnivač je „Internacionalnog udruženja ljubitelja muzike” koje oko sebe okuplja veliki broj uglednih profesora, vrsnih kompozitora, muzičkih kritičara i izvođača koji imaju jedinstveni cilj – da se zajdničkim aktivnostima u organizacionom i profesionalnom smislu podrže i potpomognu seminari, predavanja, naučni skupovi, muzičke manifestacije.
 • Jedan je od osnivača Međunarodnog takmičenja „Davorin Jenko” u Beogradu, koje je u kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.
 • Jedan je od osnivača Simfonijskog orkestra mladih „ZORT” (združeni orkestarski tim) koji je nastupao u koncertnoj sezoni 2010. godine. Orkestar je održao koncerte u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu, u salama Požarevca, Lučana, Kraljeva, Kragujevca. Orkestar je okupio mlade muzičare iz cele Srbije.
 • Za Zajednicu muzičkih škola počeo je da radi 1990. kao sekretar žirija za drvene duvače. Potom je bio generalni sekretar takmičenja sedam puta i dva puta predsednik organizacionog odbora. Tri godine je proveo na mestu predsednika duvača Srbije.
 • devet godina je radio u organizaciji „Smotre mladih talenata Srbije” u Sremskim Karlovcima, na kojoj su učestvovali i njegovi učenici. Učestvovao je u radu orkestra za Koncert „Karmina Burana”sa 560 učesnika i „Rekvijem” sa 750 učesnika.
 • Aktivan je član u Udruženju muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, član upravnog odbora, stručne komisije i član žirija na takmičenjima Udruženja.
 • Jedan je od osnivača „Klarinet festa” u Kotoru.
 • Učestvovao je u organizaciji i radu srpsko-italijanskog orkestra mladih u Milanu 2011. godine i orkestar je održao koncert u sali „La Verdi”.

Stručni rad, nagrade i diplome

Održao je trideset jedan master klas sa preko 800 učenika. Član žirija je bio na Republičkom takmičenju za klarinet i kamernu muziku u Beogradu, predsednik festivalskog žirija, član na takmičenju u Verbanji (Italija), državnom takmičenju u Skoplju, takmičenju Merkadante u Italiji, Ekatarini u Grčkoj, na međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko”, takmičenju duvača u Požarevcu, festivalu u Ubu, otvorenom školskom takmičenju „Memorijal Dušan Protić”, takmičenju „Mladi virtuoz”. Bio je član međunarodnog žirija na takmičenju „Petar Konjović”, član žirija na Republičkom takmičenju orkestara (SHOŠ). Održao je akreditovane seminare 2009. i 2010. godine. Pohađao je seminare kod J. Bokuna (Poljska), Mate Bekavca (Slovenija), Pol Maera (Francuska), Karl Listera ( Nemačka) i Bruna Di Đilorama (S. Ćićilija, Italija), Milan Rerihe (Lugano, Švajcarska). Dobitnik je nagrade Zajednice muzičkih škola za pedagoški rad i Udruženja pedagoga za ostvarene rezultate u radu. Dobitnik je nagrade Srpskog viteza za očuvanje, čast i tradiciju srpske kulture i običaja „Srpska kruna”.